34.091, M

Motie-Van Dijk (SGP) over een nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandelIn deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat de kennis over de werkwijze van mensenhandelaren, de kwetsbaarheid van slachtoffers en klanten die betaalde seks afnemen optimaal ontsloten wordt voor opsporingsdiensten en conform de aanbevelingen van genoemde rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenrechten nader gericht onderzoek te laten verrichten naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel.Kerngegevens

nummer 34.091, M
ingediend 22 maart 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA en D66 stemden tegen.
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd