Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie (32.402) (T02174)

-
Toezegging Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (T02174)

Brief van 19 februari 2021 van de minister voor MZS en evaluatie Wkkgz (32402, AC en bijlage)

De commissie besluit de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) na ontvangst van de kabinetsreactie opnieuw te agenderen en de toezegging in afwachting daarvan nog niet als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer