Dinsdag 1 juni 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Gesprek met de Onderwijsraad over zijn Werkprogramma 2022 en het advies "Later selecteren, beter differentiëren"