Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier JBZ-Raad (32.317)

-
32317, LY

Brief Minister voor Rechtsbescherming d.d. 15 maart 2021 inzake verzoek tot instemming met medewerking aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede met de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV

De commissie besluit de Kamer te adviseren om in te stemmen met de voorliggende ontwerpbesluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren