Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35.293)

-
35293

Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

De uitstelbrief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 15 maart 2021 (35293, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. De griffie deelt mede dat de memorie van antwoord hedenmiddag, 23 maart 2021, is ontvangen en voor nadere procedure geagendeerd wordt op 30 maart 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra