Eerste Kamer stelt Parlementaire Onderzoekscommissie inVanmiddag heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer een Parlementaire Onderzoekscommissie ingesteld naar de effectiviteit van anti-discriminatie wetgeving. Hij benoemde hierbij Ruard Ganzevoort (GroenLinks) tot voorzitter van deze commissie.

De onderzoekscommissie is ingesteld naar aanleiding van het eerder ingediende onderzoeksvoorstel, waar de Kamer op 23 februari jl. mee instemde. Het onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie. De commissie gaat zich met haar onderzoek richten op vier sectoren: arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie.

Wat betreft de verdere samenstelling van de commissie is rekening gehouden met politieke afspiegeling, parlementaire en bestuurlijke ervaring, diversiteit, affiniteit met het onderwerp en juridische en wetenschappelijke kennis. Als lid van de commissie zijn verder benoemd: Van der Burg (VVD, ondervoorzitter), Baay-Timmerman (50PLUS), Frentrop (FVD), Karakus (PvdA), Prins (CDA) en Stienen (D66).Deel dit item: