Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35.597)

-
35597

Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) gezamenlijk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren