Initiatiefvoorstel handhaving kraakverbod aangenomenDe Eerste Kamer heeft dinsdag het initiatiefwetsvoorstel Handhaving Kraakverbod aangenomen. De fracties van VVD, Fractie-Nanninga, CDA, PVV, FVD, Fractie-Otten en 50PLUS steunden het wetsvoorstel, de fracties van GroenLinks, SP, PvdA, D66, SGP, ChristenUnie, PvdD en OSF stemden tegen het wetsvoorstel.

De initiatiefnemers Van Toorenburg en Koerhuis en minister Grapperhaus tijdens het debat op 23 maart 2021
Grotere versie foto

Het voorstel is een initiatief van de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA). Het voorstel wijzigt in het Wetboek van Strafvordering de rechterlijke procedure voor ontruiming. Hiermee willen de initiatiefnemers de periode tussen aankondiging en daadwerkelijke ontruiming verkorten.

Senatoren spraken in het debat op 23 maart jl. waardering uit voor de initiatiefnemers, maar uitten ook twijfels over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel, over de vraag of de gestelde termijn van 72 uur wel haalbaar is en of de zogeheten marginale toetsing volstaat of dat er toch sprake moet zijn van de volledige toetsing door de rechter-commissaris om vast te kunnen stellen of tot ontruiming kan worden overgegaan. De initiatiefnemers Koerhuis en Van Torenburg daarentegen zeiden in hun reactie het gevoel te hebben dat dat het kraakverbod zoals dat bestaat, uitgehold wordt. Handhaving was volgens de initiatiefnemers onvoldoende geworden. En als er dan gehandhaafd wordt, dan trekken krakers na ontruiming door naar een ander pand.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De initiatiefnemers Van Toorenburg en Koerhuis en minister Grapperhaus tijdens het debat op 23 maart 2021
Afbeelding 1 - De initiatiefnemers Van Toorenburg en Koerhuis en minister Grapperhaus tijdens het debat op 23 maart 2021