Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 30 maart 2021
1. Terugblik deskundigenbijeenkomsten d.d. 2 en 23 maart 2021 inzake het nieuwe migratie- en asielpact

De commissie blikt kort terug op de twee deskundigenbijeenkomsten inzake het nieuwe migratie- en asielpact die hebben plaatsgevonden op 2 maart 2021 (EK 35.612, C) en 23 maart 2021. De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg over dit onderwerp te agenderen twee weken nadat het concept verslag van voormelde deskundigenbijeenkomst van 23 maart 2021 beschikbaar is.

2. 35.612, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake het BNC-fiche over het Europese Migratie- en Asielpact; EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614

De commissie besluit het verslag (EK 35.612, D) te betrekken bij het nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V waartoe onder het voorgaande agendapunt is besloten.

3. 21.501-02 / 32.317, CO

Brief van de minister van BuZa en de staatssecretaris van J&V inzake verslag informele videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 15 maart 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit de brief van de minister van BuZa en de staatssecretaris van J&V van 24 maart 2021 met als bijlage het verslag van de informele videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 15 maart 2021 (EK 21.501-02 / 32.317, CO) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren