Plenair De Boer bij stemming Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)sVerslag van de vergadering van 30 maart 2021 (2020/2021 nr. 32)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.57 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Dank, voorzitter. De fractie van GroenLinks onderschrijft het belang van de aanpak van mensenhandel. Wij onderkennen dat er in die aanpak een lacune bestaat als het gaat om de strafbaarstelling van degenen die misbruik maken van slachtoffers, hoewel wij denken dat er op basis van de huidige strafbaarstelling ook al meer kan dan er gebeurt. De zorgen die wij hadden ten aanzien van het wetsvoorstel zijn in het debat van vorige week deels weggenomen. Zo is duidelijk geworden dat het moet gaan om een evidente situatie van mensenhandel; een situatie die zich in het zichtbare deel van de prostitutie in beginsel niet zal voordoen. Onze zorgen over een daling van de meldingsbereidheid zijn niet helemaal weggenomen, maar wij zijn blij met de toezegging dat dit expliciet wordt meegenomen in de evaluatie. Wat voor onze fractie de doorslag heeft gegeven in onze afweging, is de uitdrukkelijke uitspraak van zowel de initiatiefnemers, de regering als het overgrote deel van deze Kamer, dat deze strafbaarstelling geen opmaat is tot een verdergaande strafbaarstelling van klanten van prostitué(e)s. De GroenLinks-fractie zal voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Wil een van de overige leden nog het woord? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.