Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag (35.510)

-
Rondvraag

- De griffie deelt desgevraagd mee dat het onderwerp 'zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht" van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag' op 13 april 2021 ter bespreking geagendeerd wordt.

- De commissievoorzitter wijst de commissie erop dat na de commissievergadering het kennismakingsgesprek met de president van de Hoge Raad plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren