Dinsdag 20 april 2021, commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
E210001

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over de Commissiemededeling inzake het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027; EU-voorstel: Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

Bespreking verslag schriftelijk overleg

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen