Dinsdag 20 april 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 11:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35296, F

Brief van de minister van J&V over evaluatie van de wet na twee jaar; Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod

Bespreking conceptbrief

6.Rondvraag


Korte aantekeningen