Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)

-
Aanbod ministerie LNV technische briefing SDF-rapportages

De commissie besluit in te gaan op het aanbod van het ministerie van LNV voor een technische briefing over de systematiek en inhoud van de standaardgegevensformulieren (SDF-rapportages). Zij spreekt de voorkeur uit de technische briefing te laten plaatsvinden op 11 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer