Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

- 35 704 / 35 468, E

De commissie besluit de brief van 8 april 2021 over de zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag, gezamenlijk met de brief van 25 maart 2021 met een update over de voortgang van de uitbetalingen van €30.000 aan ouders die gedupeerd zijn als gevolg van de problemen met de kinderopvangtoeslag (EK 35.704 / 35.468, D) op 20 april 2021 te agenderen.

Tevens besluit de commissie de (nog niet geregistreerde) in de bijlage (van 35 704 / 35 468, E) genoemde toezeggingen aan de leden Van Rooijen (50PLUS) en Van der Linden (Fractie-Nanninga) als voldaan te beschouwen. De commissie besluit verder de in de bijlage genoemde toezegging aan de leden Karimi (GroenLinks) en Van Rooijen (50PLUS) als openstaand te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren