Eerste Kamer stemt in met uitbreiding slachtofferrechtenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 20 april ingestemd met het wetsvoorstel Uitbreiding slachtofferrechten. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks, Fractie-Nanninga, D66, PvdA, PVV, SP PvdD, FVD, SGP, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF stemden voor, de ChristenUnie-fractie stemde tegen de wet.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming tijdens het debat op 13 april 2021
Grotere versie foto

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 13 april met minister Dekker voor Rechtsbescherming over het wetsvoorstel. De wet Uitbreiding slachtofferrechten wijzigt het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter uitbreiding van de rechten van slachtoffers van misdrijven. Het voorstel breidt de kring van wettelijk spreekgerechtigden uit met stiefkinderen en stiefbroers- en zussen. Stiefouders hebben dit recht al. Ook voegt het voorstel een verschijningsplicht toe voor verdachten in voorlopige hechtenis die worden verdacht van een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf.

SP-senator Janssen diende tijdens het debat een motie in die de regering verzoekt om een actualisering te laten uitvoeren van het in 2013 uitgevoerde WODC-onderzoek naar het twee-fasen-proces, (waarbij eerst de schuldvraag wordt beantwoord en het slachtoffer spreekrecht heeft in de tweede fase - red.) en een uitvoeringstoets uit te laten voeren naar de gevolgen van een twee-fasen-proces bij ernstige gewelds- en zedendelicten.

De minister zegde in reactie op de motie toe een brief naar de Kamer te sturen waarin hij op deze punten ingaat. Op basis van die toezegging besloot Janssen zijn motie aan te houden.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Minister Dekker voor Rechtsbescherming tijdens het debat op 13 april 2021
Afbeelding 1 - Minister Dekker voor Rechtsbescherming tijdens het debat op 13 april 2021