Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

- 35 704 / 35 468, D, E en F

De commissie besluit een brief te sturen aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane inzake ouders die niet voor 1 mei compensatie zullen ontvangen.

NB: na de ontvangst van de brief van de staatssecretaris van 20 april 2021 over Uitbetaling en overnemen schulden voor ouders in de MSNP en WSNP en een publicatie in Trouw heeft het lid Van Rooijen schriftelijke vragen ingezonden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren