Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Transgenderzorg

Brief van de minister voor MZS van 30 april 2021 (31016 / 34650, I)

De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer