Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten (35.812)

-
35812, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de uitbetaling van compensatie en het overnemen van private schulden van gedupeerden die zich in MSNP- of WSNP-trajecten bevinden; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

De commissie besluit de brief van 20 april 2021 van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane voor kennisgeving aan te nemen.

-
EK 35.704 / 35.468 / 35.812, G

De commissie besluit de brief van 30 april 2021 van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane voor kennisgeving aan te nemen.

De griffie neemt contact op met het lid Schalk (SGP) om na te gaan of de toezegging als voldaan kan worden aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren