Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 mei 2021
1.
35526, AY (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het ontwerpbesluit verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

De commissies zien af van schriftelijk overleg over het bij brief van 4 mei 2021 aangeboden ontwerpbesluit (35526, AY en bijlage). De brief komt aan de orde bij het op 25 mei 2021 geplande debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
De commissies besluiten op 18 mei 2021 van gedachten te wisselen over de verlengingsmomenten van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

2.
35526 / 25295, AU (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en OCW)

Regeling van 20 april 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de voorwaarden voor fysiek onderwijs in onderwijsinstellingen en het onder voorwaarden heropenen van het hoger onderwijs (7 p.)

De commissies nemen de bij brief van 20 april 2021 aangeboden ministeriële regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de voorwaarden voor fysiek onderwijs in onderwijsinstellingen en het onder voorwaarden heropenen van het hoger onderwijs (bijlage bij 35526 / 25295, AU) voor kennisgeving aan.

3.
35526 / 25295, AU (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO en EZK/LNV)

Regeling van 20 april 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 1 uit het openingsplan en de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het verlengen van de grondslag voor het instellen van een avondklok op Bonaire en het doorvoeren van enkele andere wijzigingen (35 p.)

De commissies nemen de bij brief van 20 april 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 1 uit het openingsplan en de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het verlengen van de grondslag voor het instellen van een avondklok op Bonaire en het doorvoeren van enkele andere wijzigingen (bijlage bij 35526 / 25295, AU) voor kennisgeving aan.

4.
35526 / 25295, AU (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

brief van de minister van VWS van 20 april 2021 aan de Tweede Kamer met de maatregelen in het kader van covid-19 (16 p.)

De commissies nemen de stand van zakenbrief van 20 april 2021 (35526 / 25295, AU) voor kennisgeving aan.

5.
35526 / 25295, AX (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO en EZK/LNV)

Regeling van 3 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket en van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met het vervallen van de avondklok (12 p.)

De commissies nemen de bij brief van 3 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket en van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met het vervallen van de avondklok (bijlage bij 35526 / 25295, AX) voor kennisgeving aan.

6.
35526 / 25295, AX (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 3 mei 2021 ter aanbieding van een brief aan de Tweede Kamer ter aanbieding van het 111e OMT-advies

De commissies nemen de brief van 3 mei 2021 (35526 / 25295, AX en bijlagen) voor kennisgeving aan.

7.
35526, AV (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Regeling van 23 april 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het uitzonderen van vrachtwagenchauffeurs van de sneltestverplichting (4 p.)

De commissies nemen de bij brief van 23 april 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het uitzonderen van vrachtwagenchauffeurs van de sneltestverplichting (bijlage bij 35526, AV) voor kennisgeving aan.

8.
35526 / 35695, AT (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS naar aanleiding van de brieven over de verplichte negatieve testverklaring voor het internationaal openbaar personenvervoer per bus en trein en voor lucht- en scheepvaart; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

De commissies nemen de brief van 20 april 2021 in reactie op de vragen van 26 januari 2021 (verslag schriftelijk overleg; 35526 / 35695, AT) voor kennisgeving aan.

9.
35526 / 25295, AW en T03020 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezegging Gewetensbezwaren en vaccinatie (35.526)

De commissies besluiten op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

10.
35526, AS (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over uitvoering motie-Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

De commissies wensen - onder verwijzing naar hun brief van 22 april 2021 - schriftelijk aan te dringen op het ontvangen van gevraagde informatie voor het debat van 25 mei 2021.

11.
35538, S en T (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over voortgang incident Google en Apple Framework Coronamelder; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De leden van de fractie van GroenLinks (De Boer) besluiten vandaag, 11mei 2021, inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

12.
35526, BA (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

De commissies nemen de brief van 30 april 2021 over testvoorziening in de Nederlandse grensregio met Duitsland (35526, BA) voor kennisgeving aan.

13.
Rondvraag

De kamerstukdossiers bij de wetsvoorstellen Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 (35807) en Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden (35808) worden zo spoedig mogelijk bijgewerkt. Ten behoeve van een voortvarende behandeling van beide wetsvoorstellen verzoeken de commissies schriftelijk geïnformeerd te worden over de uitvoering van de aangenomen Tweede Kamermoties.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren