Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie inzake aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 1 juni 2021. Ook besluit de commissie het onderwerp van de artikel-100 inzet van Nederlandse militairen eventueel te betrekken bij een werkbezoek aan defensie na de zomer, zodra de corona-situatie dat toelaat.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk