Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

-
34641, J

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het advies van de Raad van State bij het ontwerpbesluit over de wijziging van de Ambtsinstructie; Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op 18 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren