Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)

-
T02307

Toezegging Uitbreiding spreekrecht tot stieffamilie (34.082)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren