Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35.597)

-
35597

Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren