Dinsdag 25 mei 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 19:20 uur

Agenda

2.
34650, K

Brief van de staatssecretaris van BZK over onnodige sekseregistratie; Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

3.
35570 VIII, D

Brief van de minister van OCW inzake Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen