Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)

- 34430, AB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Democratie en Jongeren; Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie neemt kennis van de brief over Democratie en Jongeren van het toezichtsignaal van 30 april 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman