Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- 34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK van 16 oktober 2020 (34650, K). Inbreng voor dit overleg is reeds geleverd door het lid Schalk (SGP).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra