35.711, E

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over het Nederlandse herstelplanIn deze motie wordt de regering verzocht om een aanzet tot een plan uit te werken zodat voor 1 juli 2021 in samenwerking met de missionaire Staten-Generaal een uitgewerkt herstelplan kan worden ingediend bij de Europese Commissie.Kerngegevens

nummer 35.711, E
ingediend 18 mei 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 25 mei 2021 verworpen. Voor: Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie.
indiener(s) F. Karimi (GroenLinks)
mede ondertekend door R.A. Koole (PvdA)
dossier(s) Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Europese Zaken (EUZA)