35.711, F

Motie-Karimi (GroenLinks) over de herstelplannen van de EU-lidstatenIn deze motie wordt uitgesproken dat de Kamer van mening is dat de regering zich blijvend dient in te zetten voor een effectieve koppeling tussen de ontvangst van EU-middelen en het respecteren van de rechtstaat.

De regering wordt verzocht om de herstelplannen van EU-lidstaten mede te beoordelen op hun compatibiliteit met rechtstatelijke en democratische beginselen.

Ook wordt de regering verzocht in de Raad bezwaar te maken tegen uitvoeringsbesluiten van herstelplannen die in strijd zijn met deze fundamentele EU-waarden.Kerngegevens

nummer 35.711, F
ingediend 18 mei 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 25 mei 2021 verworpen. Voor: GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.
indiener(s) F. Karimi (GroenLinks)
dossier(s) Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Europese Zaken (EUZA)