Deze Voorjaarsnota (TK, 1) bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2021, en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2021

titel

Voorjaarsnota 2021

schriftelijke voorbereiding


Documenten