Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)

-
Toekomstperspectief landbouwsector

Verslag schriftelijk overleg 21 mei 2021 (35600, Y)

De commissie besluit de beantwoording van de minister van LNV van 21 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer