Dinsdag 1 juni 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
35352

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Bespreking datum plenair debat

2.
35628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Bespreking voorstel voor plenaire behandeling

3.
35570 VIII, D

Brief van de minister van OCW inzake Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen