Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

- T03139

Toezegging Voortgangsrapportage over €30.000-regeling voor gedupeerde ouders die zich na 15 februari 2021 melden (35.704)

De commissie besluit de conceptbrief - na het doorvoeren van een kleine wijziging - vast te stellen en te versturen naar de staatssecretaris van Financiën.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren