Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens (35.555, H)

- 35555, I

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van zaken met betrekking tot het keuzerecht voor een gedeeltelijke afkoop van het ouderdomspensioen (“bedrag ineens”); Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie besluit de motie-Oomen-Ruijten (35.555, H) als niet uitgevoerd te blijven beschouwen en de brief van de minister van SZW (35.555, I) te betrekken bij het reeds geplande mondelinge overleg met de minister van SZW d.d. 15 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl