Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210005 - Groenboek over de vergrijzing

-
35803, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing; EU-voorstel: Groenboek over de vergrijzing

De commissie besluit de brief (35803, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl