Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- 34650, K

Brief van de staatssecretaris van BZK over onnodige sekseregistratie; Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Naast de inbreng van de fractie van de SGP (Schalk) die reeds op 18 mei 2021 is geleverd, zijn er geen andere fracties die inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg met betrekking tot de brief van de staatssecretaris van BZK van 16 oktober 2020 (34650, K). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra