35.807 / 35.808, H

Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het laten vervallen van beide spoedwettenIn deze motie wordt de regering verzocht om de spoedwetten over coronatoegangsbewijzen en de quarantaineplicht voor inreizigers uiterlijk op 1 september 2021 te laten vervallen.Kerngegevens