35.807 / 35.808, H

Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het laten vervallen van beide spoedwettenIn deze motie wordt de regering verzocht om de spoedwetten over coronatoegangsbewijzen en de quarantaineplicht voor inreizigers uiterlijk op 1 september 2021 te laten vervallen.Kerngegevens

nummer 35.807 / 35.808, H
ingediend 25 mei 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.
indiener(s) A. Nanninga (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
dossier(s) Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden (35.808)
Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)