Dinsdag 8 juni 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Mondeling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel op 15 juni 2021

Vaststelling thema's

4.
35420, AW

Brief van de bewindspersonen van EZK, van FIN en van SZW over steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 ; Noodpakket banen en economie

Inbreng voor schriftelijk overleg

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen