Kamerdelegatie bij online 142ste Assemblee van de Interparlementaire UnieVan 24 tot en met 27 mei 2021 vond de 142ste Assemblee van de Interparlementaire Unie (IPU) online plaats. Een Kamerdelegatie bestaande uit Eerste Kamerleden Joop Atsma (CDA), Arda Gerkens (SP), Paulien Geerdink (VVD) en Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) nam hieraan deel. Meer dan 750 parlementsleden uit 135 landen hadden zich aangemeld.

Chinese sancties tegen parlementsleden

Op de eerste dag legde Arda Gerkens als voorzitter van de 12 Plus Groep, een van de zes geopolitieke groepen binnen de IPU, een verklaring af over de Chinese sancties tegen parlementsleden uit meerdere 12 Plus-landen. In de discussie die daarop volgde, werd onder meer verwezen naar Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) die ook op de sanctielijst is geplaatst. Gerkens: "Namens de 12 Plus groep heb ik mijn zorgen geuit over de recente sancties van China tegen parlementsleden. Dit vanwege hun uitingen over de situatie van de Oeigoeren in Xinjiang. Als 12 Plus Groep verdedigen we het fundamentele recht van alle parlementariërs wereldwijd om zich vrij uit te spreken in hun eigen parlementen én binnen de IPU." Gerkens zal deze kwestie ook voorleggen aan het IPU-bestuur. De verklaring leidde tot een felle reactie van het lid Chen, vicepresident van het IPU-bestuur. Hij verweet Gerkens leugens, misinformatie en geruchten.

Zorgen over situatie in Myanmar

Een vast onderdeel is de bespreking van de situatie in landen die lid zijn van de IPU, waaronder Jemen, Mali, Venezuela en Myanmar. Ten aanzien van Myanmar en de recente militaire coup werd besloten het lidmaatschap niet op te schorten. Dit zou de in 2020 verkozen parlementsleden nog meer in gevaar kunnen brengen. Wel werd overeengekomen om de situatie verder te monitoren en afgevaardigden vanuit het Myanmarese parlement als waarnemers uit te nodigen voor de 142ste Assemblee. Gerkens riep namens de 12 Plus Groep op tot onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen en het beëindigen van alle onderdrukkende maatregelen tegen de bevolking van Myanmar. "Democratische instellingen en eerbiediging van mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat moeten worden gehandhaafd", aldus Gerkens.

Mensenrechten van parlementsleden

Een belangrijk onderdeel van de IPU is de monitoring van de mensenrechten van parlementsleden wereldwijd. Het comité inzake mensenrechten van parlementsleden behandelt momenteel 620 zaken van mensenrechtenschendingen van 170 parlementsleden uit 13 landen. Het betreft hier verdwijningen, gevangenneming of marteling van parlementsleden, voornamelijk oppositieleden. De leden stemden in met de aanbevelingen van het comité aangaande zaken uit Egypte, Libië, Myanmar, Filipijnen, Turkije, Jemen en Zimbabwe.

Rechtvaardige wereld na de pandemie

Op 26 en 27 mei sprak de Assemblee over het overwinnen van de pandemie en het bouwen aan een betere toekomst: de rol van parlementen. Volgens IPU President, Duarte Pacheco uit Portugal moeten de parlementsleden het momentum aangrijpen om er voor te zorgen dat parlementen bijdragen aan een heroverweging van de fundamenten van de wereld vóór de pandemie en de weg te bereiden voor een rechtvaardige wereld erna. Veel parlementsleden benadrukten de noodzaak van een eerlijke distributie van vaccins wereldwijd en internationale samenwerking in de strijd tegen de pandemie.

Aangenomen resoluties

Op de laatste middag werden resoluties aangenomen. Een ging over parlementaire strategieën ter versterking van vrede en veiligheid tegen bedreigingen en conflicten als gevolg van klimaatgerelateerde rampen. Een tweede resolutie betrof het mainstreamen van digitalisering en de circulaire economie om de SDGs te verwezenlijken. Deze resoluties vindt u hier.


Deel dit item: