Dinsdag 30 november 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35927

Belastingplan 2022

Nadere procedure / inbreng voor het verslag

3.
35928

Overige fiscale maatregelen 2022

Nadere procedure / inbreng voor het verslag

4.
35931

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Nadere procedure / inbreng voor het verslag

5.
35932

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

Vaststelling eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling

6.
35933

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Nadere procedure / inbreng voor het verslag

7.
35873

Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Nadere procedure / inbreng voor het verslag

10.
35704 / 35468, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over nieuwe regelingen voor ex-partners, kinderen en gedupeerden bij andere toeslagen dan kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

Bespreking brief over nieuwe regelingen voor toeslaggedupeerden

11.
T03160

Toezegging Informeren over compensatieregeling voor gedupeerden van situaties die zich hebben voorgedaan voor 2014 (35.704)

Bespreking brief over de gevolgen van het omzetten van Bbz-leenbijstand in een bedrag om niet

14.
Rondvraag


Korte aantekeningen