Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Staatsbosbeheer (29.659)

- Jaarstukken 2020 Staatsbosbeheer

Brief van de minister van LNV van 26 mei 2021 (29659, B)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 36 mei 2021 (29659, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer