Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten (35.812)

-
35468 / 35704 / 35812, H

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen sinds de zesde voortgangsrapportage; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane van 25 mei 2021 (35468 / 35704 / 35812, H) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren