Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 juni 2021




Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verslag bijeenkomst vervoerders aanbieden (35.526) (T03138)

-
T03138 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Toezegging Verslag bijeenkomst vervoerders aanbieden (35.526)

De commissies besluiten de toezegging als openstaand te handhaven naar aanleiding van ontvangst van het verslag van de Stuurgroep VGL (bijlage bij 35526/25295, BK) en op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren