Dinsdag 8 juni 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 12:00 uur

Agenda

1.
35628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Bespreking datum plenaire behandeling

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen