Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (35.564)

-
35564

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren