Dinsdag 15 juni 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (betreft een gezamenlijke vergadering met de zustercommissie van de Tweede Kamer)

2.
Rondvraag