Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306)

-
35306, E

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op de vergadering van 22 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren