Dinsdag 22 juni 2021, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)



Aanvang: 12:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Bespreking verzoek van initiatiefnemers om uitstel van de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35.049

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen