Kamer steunt verruiming verbieden rechtspersonenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 22 juni ingestemd met het wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor, de fracties van FVD, PVV en PvdD stemden tegen het wetsvoorstel. 50PLUS was afwezig.

Minister Dekker tijdens het debat op 15 juni 2021
Grotere versie foto

Tijdens het debat een week eerder waren de meeste aan het debat deelnemende fracties positief over het wetsvoorstel, al waren er nog wel vragen aan de minister. Die gingen onder andere over de verhouding van het wetsvoorstel tot de grondwettelijke vrijheden van meningsuiting en vereniging, de uitsluiting van politieke partijen (ook rechtspersonen) in dit wetsvoorstel en de rol van burgemeesters wanneer een organisatie wordt verboden.

Met dit voorstel wordt voor het Openbaar Ministerie (OM) de bewijslast verlicht om rechtspersonen die de samenleving ontwrichten, te verbieden en te ontbinden. Daarnaast zorgt dit voorstel dat leidinggevenden een bestuursverbod van drie jaar of meer kunnen krijgen wanneer een rechtspersoon verboden wordt. Dit voorkomt dat die mensen door kunnen gaan met hun activiteiten in een andere organisatie. Ook kan de rechter bevelen om activiteiten van een organisatie gedurende de gerechtelijke procedure te stoppen. Het niet nakomen van zo'n rechterlijk bevel wordt strafbaar. De strafmaat voor het voortzetten van activiteiten van een door de rechter verboden rechtspersoon wordt verdubbeld, naar maximaal twee jaar gevangenisstraf.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Minister Dekker tijdens het debat op 15 juni 2021
Afbeelding 1 - Minister Dekker tijdens het debat op 15 juni 2021