Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542)

-
35.542, K / T03011

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontwikkelingen inzake de Europese dimensie van de Tozo-uitkering; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

De commissie besluit toezegging T03011 (de Kamer te informeren reactie Europese Commissie over standpunt Tozo-uitkering) als openstaand te blijven beschouwen.

Ten aanzien van de thans ontvangen antwoorden besluit de commissie op dit moment niet in nader schriftelijk overleg te treden en de uitkomst van de verdere discussie in de Tweede Kamer op dit punt te blijven volgen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl